Informační systém pro jazykové školy

Informační systém 4lang je určen pro vedení kompletní agendy jazykových škol. Systém spravuje informace o studentech, lektorech a kurzech a usnadňuje práci administrativním pracovníkům školy a lektorům.

Jedná se o službu, která je nabízena formou pronájmu, čímž škole odpadají další náklady na provoz tohoto informačního systém. Systém je vyvíjen od roku 2012 a jeho vývoj je řízen požadavky zákazníků. V současné době prochází systém kompletní modernizací za použití nových technologií.

Data systému jsou pravidelně zálohovaná a přístup k nim máte pouze vy (jako správce těchto informací) a správce systému (poskytovatel služby – 4lang.eu).