Informačný systém pre jazykové školy

Informačný systém 4lang je určený pre vedenie kompletnej agendy jazykových škôl. Systém spravuje informácie o študentoch, lektoroch a kurzoch a uľahčuje prácu administratívnym pracovníkom školy a lektorom.

Ide o službu, ktorá je ponúkaná formou prenájmu, čím škole odpadajú ďalšie náklady na prevádzku tohto informačného systému. Systém je vyvíjaný od roku 2012 a jeho vývoj je riadený požiadavky zákazníkov. V súčasnej dobe prechádza systém kompletnú modernizáciou za použitia nových technológií.

Dáta systému sú pravidelne zálohovaná a prístup k nim máte iba vy (ako správca týchto informácií) a správcu systému (poskytovateľ služby – 4lang.eu).